Pronájem hausbotu
České Budějovice Pronájem hausbotu Hněvkovická přehrada Pronájem hausbotu Orlík
doposud lodí neobjevené lokality jihočeské Vltavy...

  

Tipy na výlety, Jižní Čechy, zámky, hrady, tvrze


Zámek Hluboká nad Vltavou
Česká Kanada a Hradecko


Tento výlet je kombinací pěšího a vlakového putování a začíná v místě, kde kdysi stávala mohutná románská pohraniční pevnost – na hradu Landštejn. Od konce 18. století, kdy vyhořel, postupně chátral, po nedávných opravách je udržovanou zříceninou. Obě obytné věže jsou přístupné a je odtud nádherný výhled do okolních lesů - českých, moravských i rakouských (na první i druhý pohled k nerozeznání). Hrad je běžně přístupný bez průvodce, je zde menší expozice místních archeologických nálezů. Z Landštejna sejdeme do přilehlé obce Pomezí, kde archeologické průzkumy odhalily existenci druhého dosud neznámého hradu. Byl to jakýsi „protivník“ Landštejna přes údolí, které zřejmě tvořilo zemskou hranici. Tento neznámý rakouský „Landstein“ byl zřejmě rakouskou strážní pevností postavenou rodem Zöbingenů o něco dříve než český hrad (dlouho byli mylně považováni za původní stavitele českého hradu Landštejna).

Z Pomezí pokračujeme západním směrem kolem skupiny žulových balvanů a pevnůstky (řopíku) jako části hraničního opevnění před 2.světovou válkou. Kolem Jeleního vrchu klesáme do Kláštera II (za tímto podivným označením se skrývá osada nazývaná dříve Konrač, z původního jména zůstal jen název rybníka).
Bechyně
Bechyně


Lázeňské město Bechyně se rozkládá na skalnatém ostrohu uprostřed romantické krajiny na dolním toku řeky Lužnice nad jejím soutokem s říčkou Smutnou. Na místě města údajně již v 9. století bývalo slovanské hradiště, které bylo podle Kosmovy kroniky jedním z nejdůležitějších správních center tehdejších Čech. Přemysl Otakar II. zde po roce 1268 nechal vybudovat hrad jako opěrný bod proti rodu Vítkovců. Síla tohoto hradu byla prověřena husity, neboť zatímco město v roce 1422 vypálili, hrad se podařilo ubránit až do roku 1428. V těchto bojích údajně padl i Žižkův bratr Jaroslav.

Petr Vok z Rožmberka nechal hrad přestavět na renesanční zámek. Dodnes se dochovaly bohatě zdobené renesanční interiéry, například velký rožmberský sál či zbrojnice s kazetovým stropem. Ve východním křídle si můžeme prohlédnout i tzv. Jelenici a nad ní umístěnou Savtební síň Petra Voka s malovanou nástěnnou výzdobou. V předhradí zámku se nachází zámecký park, který získal svou podobu ve 30. letech 19. století, kdy byla hospodářská stavení, která se v těchto místech nacházela, nahrazena parkem anglického typu. Z původních staveb se dochovala zámecká jízdárna a renesanční tzv. Hozlaurovský dům s přilehlým stavením sýpky z konce 15. století. V parku si můžeme prohlédnout i Mini-ZOO, kde uvidíme například zakrslé kozy kamerunské, bernské salašnické psy, či voliéry s papoušky.
Zámek Hluboká nad Vltavou
Zámek Hluboká nad Vltavou


Zámek na místě původního gotického hradu, mnohokrát přestavovaný, do dnešní podoby romantické tudorovské gotiky až v polovině 19. stol., jeho bohaté interiéry jsou přístupné od dubna do října (v sezóně je vhodná rezervace); jízdárna, stáje a kočárovna byly upraveny na Alšovu jihočeskou galerii se stálou výstavou jihočeské gotiky a vlámského i holandského malířství 17. stol., otevřeno nezávisle na zámku celoročně; hodnotnou technickou památkou jsou litinové konstrukce letního pavilonu (na jv. průčelí) a zimní zahrady (průchod do galerie) ze železáren v Blansku; poblíž zámku stojí zámeček Štekl, původně dům pro úředníky, nyní upraven na hotel; rozsáhlý zámecký park v anglickém stylu s cennými dřevinami.
Boubínský prales
Boubínský prales


Nedaleko vrcholu Boubína se rozprostírá komplex původního jedlobukového porostu s příměsí smrčin, známý jako Boubínský prales. Tento prastarý les zde byl zachován přičiněním lesmistra Johna. Tehdejší majitel zdejšího panství, kníže Jan Adolf Schwarzenberg, vyhověl jeho naléhání a v roce 1858 rozhodl, aby část lesních porostů o rozloze 150 ha byla vyjmuta z normálního lesního hospodaření a stala se tak po Žofínském pralese a Hojné Vodě další pralesní rezervací v Čechách.
Klášter Zlatá Koruna
Klášter Zlatá Koruna


Zlatokorunský klášter patří k nejlépe zachovaným gotickým klášterům v Čechách. Byl vystavěn v podhůří Blanského lesa na úpatí vrchu Kleť, na místě obtékaném ze tří stran řekou Vltavou. Klášter se stejnojmennou obcí leží asi 7 km severovýchodně od Českého Krumlova v nadmořské výšce 473 m.

Klášter založil Přemysl Otakar II. v roce 1263 a nazval jej Svatá trnová koruna. Klášter, patřící cisterciáckému řádu, rychle zbohatl a stal se důležitou oporou královské moci v oblasti. Záhy získal své nové jméno - Zlatá Koruna.
Klášter Zlatá Koruna
Zámek Červená Lhota


Pol. 13. stol. Na severním okraji dominia Pánů z Hradce byla v rámci kolonizace založena ves Lhota. 1465 První písemná zpráva o existenci tvrze ve Lhotě. Petr ze Zásmuk získal tvrz ve Lhotě jako dědictví po svém otci Ctiborovi.

Před 1530 Doložen jako majitel tvrze ve Lhotě Diviš Boubínský z Újezda. Kol. 1530 Lhotu zakoupila rytířská rodina Kábů z Rybňan. 1542 - 1555 Jan Kába nechal starou tvrz přestavět renesančně podle projektu italského stavitele Honse Vlacha. 1555 Poprvé se objevuje název Nová Lhota. 1557 Založena zámecká kaple Nejsvětější Trojice. 1597 Novou Lhotu kupil Vilém Rut z Dírné, čímž došlo k scelení panství Dírná a Deštná. 1602 Poprvé se v pramenech objevilo označení Červená Lhota, vycházející z nové barevnosti omítek tvrze. 1621 Červená Lhota byla Rutům jako utrakvistům konfiskována a byla obsazena císařským rytmistrem Antoniem Brucciem. Za jeho působení vznikly v Deštné Lázně. 1635 Zámecká kaple byla opravena znovu vysvěcena z získala statut filiálního kostela. 1639 Bruccio zemřel jako bezdětek a panství připadlo Zemské královské komoře. 1641 Lhotu koupil Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka, nejvyšší kancléř Království Českého a majitel panství hradeckého. 1658 - 1678 Stavební úpravy proměnily někdejší tvrz v barokní zámeček užívaný jako letohrádek. Na náročné výzdobě interiérů nově koncipovaného prvního patra se podíleli i I. Cometta a G. G. Tencalla. 1693 Slavatové vymřeli po meči, a zámek sňatkem přešel do držení rodu Windischgrätzů. 1755 Zadlužený červenolhotský najetek koupil od Windischgrätzů rakouský šlechtic František de Paula z Gudenusu. 1774 Velký požár zničil zámecké hospodářské budovy i skladovanou úrodu. Zámek zůstal ohněm nedotčen. 1796 Červenou Lhotu kupil baron Ignác Stillfried, který zde poskytl útočiště hudebnímu skladateli K. Dittersovi z Dittersdorfu. 1814 Zámeckému kostelíku Nejsvětější Trojice byl odejmut statut filiálního kostela a následně byl jako zámecká kaple zrušen. 1820 Panství koupil Jakub Veith. 1835 Červenou Lhotu kupil Heinrich Eduard Schönburg - Hartenstein. 1841 - 1863 Probíhala neogotická přestavba zámku podle projektu stavitelů J. Schaffera a J. Kocába. 1901 Na návrší nad rybníkem byl založen anglický park. 1902-1910 Zámek byl přestavěn v neorenesančním slohu za účasti architekta Humberta Walchera z Moltheimu. 1907 Zásluhou faráře Bedřicha Kamarýta byl znovu obnoven statut zámeckého filiálního kostelíka Nejsvětější Trojice. 1934 Vznikla na Červené Lhotě hrobka rodiny Schönburg-Hartenstein. 1945 Zámek byl konfiskován na základě rakouské národnosti rodiny Schönburg- Hartenstein. 1946 Na zámku byla umístěna dětská ozdravovna. 1947 Zámek převzala do správy Národní kulturní komise. 1949 Zámek byl zpřístupněn veřejnosti.
Klášter Zlatá Koruna
Zámek Kratochvíle


Zámek Kratochvíle se nachází asi 3 km severozápadně od Netolic. Vystavěli jej Rožmberkové jako své nové sídlo. Kratochvíle byla vystavěna podle italského vzoru renesančních panských sídel, tzv. kasin.

Stavební zajímavostí zámku je zvláštní zajištění jeho základů dubovými a olšovými piloty, které měly v bažinatém prostředí zabezpečit stabilitu budovy. V 17. století proběhly na zámku jediné větší stavební úpravy, byla snížena vstupní brána a vystavěny dvě nové bašty. Začátkem 20. století sloužil zámek také jako skladiště. Rekonstrukce a restaurátorské práce započaly až v 50. letech. Na zámku Kratochvíli jsou nejvíce ceněny dochované renesanční interiéry s hodnotnou štukovou výzdobou s náměty z antické mytologie. Jedním z nejcennějších interiérů dochovaných v Čechách je tzv. Zlatý sál, určený k reprezentačním účelům, s lunetovou valenou klenbou.

Pronájem | lodě & hausbóty


Lodě, pronájem hausbotů, pronájem lodí,pronájem hausbotu

Portál pro lodě & hausboty

výrobce lodí a půjčovny lodíKontakty portálu

Telefon +420 777 872 552
Email info@pronajem-hausbotu.com